Plantage amsterdam de Hortus

You are here

Amsterdam Marketing

In de promotie van de botanische tuin binnen de toeristische sector wordt de Hortus ondersteund door Amsterdam Marketing.

Amsterdam Marketing verzorgt en ontwikkelt de promotie van de stad Amsterdam en haar culturele sector. Tijdens het jubileumjaar 2013 ondersteunt Amsterdam Marketing de tentoonstelling 'Fotosynthese; nieuw licht op planten' met een financiële bijdrage.
I amsterdam Amsterdam Marketing de Hortus

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015