Cyadeeen de Hortus

You are here

Belangrijke collecties

Er bestaan naar schatting 352.000 soorten bloemplanten, verdeeld over zo’n 400 plantenfamilies. Daarnaast kent elke regio op aarde zijn eigen soorten en is er na miljoenen jaren van evolutie een enorme verscheidenheid aan groeivormen ontstaan. In de Hortus groeien en bloeien zo’n 4.000 soorten, dus 1% van de totale soortenrijkdom op aarde. Daarbij ligt de focus op een aantal taxonomisch, geografisch of cultuurhistorisch gedefinieerde plantengroepen. Een aantal van deze collecties is bij de Stichting Nationale Plantencollecties (SNP) aangemeld. Daarmee vormen ze erkend onderdeel van de Nationale Plantencollectie. Deze deelcollecties worden eens in de vijf jaar gevisiteerd door een panel van professionele botanici, werkzaam bij universiteiten en botanische tuinen.

Door op een van de namen te klikken vind u meer informatie over deze collectie.

 

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015