banner

You are here

Biodiversiteit

Biodiversiteit de HortusIn 1992 kwam het VN-Biodiversiteitsverdrag - Convention on Biodiversity (CBD) - tot stand. Dit verdrag bepaalt dat mensen niet zomaar alles mogen doen met dierlijk en/of plantaardig materiaal dat afkomstig is uit een ander land. Als iemand bijvoorbeeld geld verdient aan planten of dieren, moet een deel daarvan terugvloeien naar het land van herkomst. Ook de Hortus moet zorgvuldig omgaan met plantmateriaal uit andere landen. Planten uit de Hortus kunnen daarom niet zomaar worden verkocht of weggegeven.

De Hortus wil graag op een verantwoorde manier planten en zaden uitwisselen met andere tuinen in binnen- en buitenland. Daarom heeft de Hortus in 2003 de intentieverklaring ondertekend die toegang verschaft tot het International Plant Exchange Network (IPEN). IPEN is een wereldwijd netwerk van botanische tuinen, die zich houden aan de regels die voortvloeien uit het Biodiversiteitsverdrag. Met tuinen die (nog) niet zijn toegetreden tot dit netwerk, heeft de Hortus aparte uitwisselingsovereenkomsten gesloten.Biodiversiteit de Hortus
 

 

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015