Onderwijs in de Hortus

You are here

Bomen (onderbouw VMBO/HAVO/VWO)

Tijdsduur: ongeveer 1 uur
Begeleiding: per 6 leerlingen 1 volwassen begeleider meenemen
Prijs: € 4,00 per leerling
Kerndoelen: domein ‘Mens en natuur’, met name kerndoel 28, 29, 30 en 31.

Lesbrief bomen onderbouw de HortusIn deze lesbrief met praktische opdrachten komen verschillende aspecten van bomen aan bod. De leerlingen kijken naar de verschillen tussen bomen in diverse klimaten. Ze tekenen een boom na en meten de hoogte en dikte van deze boom. Tevens bekijken ze hoe de diktegroei bij bomen tot stand komt en tellen ze de jaarringen van een boom.

In de wintermaanden vervalt één buitenopdracht. U kunt de lesbrief en de docentenhandleiding online bekijken. U kunt zich ook direct aanmelden voor deze lesbrief. Reserveren is verplicht.

 

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015