Erfgoed de Hortus botanicus Amsterdam\

You are here

Botanie

Botanie burman de Hortus AmsterdamDe klassieke invulling van een botanische tuin is die van een systematische tuin. Tegenwoordig word echter een steeds grotere rol toebedeeld aan botanische tuinen als ankerpunten in de strijd tegen het uitsterven van soorten. Hieronder wordt ingegaan op een aantal kenmerkende thema’s die een tuin botanisch maken.

Biodiversiteit
Kennisoverdracht
Plantensystematiek

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015