Erfgoed de Hortus botanicus Amsterdam\

You are here

Bronnen

BronnenVoor het beheer (determinaties, naamgeving, achtergrondinformatie) van plantencollectie zoals die van de Hortus is een voortdurende toegang nodig tot zeer specifieke kennis binnen een zeer breed spectrum. Het daarom van groot belang om over de juiste informatiebronnen te beschikken en te weten waar welke gegevens te vinden zijn. De Hortus heeft daarvoor een kleine bibliotheek met zo’n 2000 titels. Daaronder bevinden zich flora’s, monografieën en thematische literatuur. Ook wordt gebruik gemaakt van tijdschriften met betrekking tot een van de specialisaties zoals Cycadeeën of Zuid-Afrikaanse planten.

Voor de wetenschappelijke naamgeving van planten worden hoofzakelijk de volgende drie bronnen gebruikt. Indien het Nederlandse soorten zijn wordt hiervoor de Heukels’ Flora van Nederland (2005) gebruikt. Indien het geen Nederlandse soort is maar de plantenfamilie is opgenomen in Kew’s World Checklist of Selected Plant Families (WCSP), wordt deze lijst gebruikt. Indien de soort in geen van beide standaardwerken te vinden is wordt ‘The Plant List’ aangehouden.

Voor het bepalen van het verspreidingsgebied van een soort kan gebruik gemaakt worden van de hierboven genoemde WCSP. Van planten die hierin niet zijn opgenomen wordt gebruik gemaakt van diverse flora’s zoals die op de site eFlora’s van Missouri Botanic Garden, of wordt het verspreidingsgebied afgeleid uit de gegevens in Gbif.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015