Onderwijs in de Hortus

You are here

Buiten- en Naschoolse opvang

Groepen van de BSO en NSO zijn van harte welkom in de Hortus. Voor kinderen van alle leeftijden is de Hortus een belevenis. Hier voelen zij de vochtige warmte van de tropische jungle, waar ze vanaf een slingerpaadje tussen de planten de waterval kunnen zien. Ze ervaren alle Nederlandse seizoenen in de buitentuin. Ze ruiken de droge zandgrond tussen de cactussen in de woestijnkas. En in onze kleine vlinderkas vormen de tropische vlinders een eindeloos schouwspel.

Een bezoek aan de Hortus is voor kinderen alleen leuk als er een programma wordt gevolgd dat de planten tot leven brengt. De kinderen kunnen bijvoorbeeld één van onze speurtochten doen (bekijk het actuele aanbod). Of u kunt een rondleiding voor de kinderen afspreken. In groepjes van maximaal 7 kinderen per rondleider ontdekken zij dan de leukste, stoerste, spannendste en verbazingwekkendste planten. U kunt de kinderen ook een eigen opdracht van de BSO/NSO meegeven, zoals een tekenopdracht of het maken van een herfstblaadjeskunstwerk.

Wij vragen u rekening te houden met de volgende punten:

  • U wordt verzocht zich van tevoren telefonisch of per email aan te melden bij de afdeling educatie. Een rondleiding moet minimaal twee weken van tevoren worden aangevraagd.
  • Er kunnen maximaal 30 kinderen tegelijkertijd de Hortus bezoeken.
  • In de Hortus zijn geen speeltoestellen, grasveld en picknicktafels aanwezig. De collectie planten is kwetsbaar. De Hortus is daarom geen geschikte plek om te spelen of uitgebreid te picknicken. In het Wertheimpark aan de overkant van de straat is het grasveld hiervoor wel geschikt.
  • Tijdens het bezoek moeten de kinderen in groepjes van maximaal vijf worden verdeeld, elk met een eigen begeleider. De Hortus is een kleine, volle tuin. Door de groepen klein te houden, blijven alle kinderen betrokken bij wat er te zien en te vertellen is, en zullen ze meer plezier aan het bezoek beleven.
  • De entreeprijs bedraagt € 4,00 per kind, ongeacht de leeftijd. Begeleiders hebben gratis entree, mits de groep vooraf is aangemeld.

In de tuin gelden een aantal regels, die de kinderen en hun begeleiders van tevoren goed moeten kennen:

  1. Bezoekers gaan respectvol met de planten om. Ze mogen de planten bewonderen, maar niet aanraken. Een groot aantal planten is zo kwetsbaar dat ze ziek worden of zelfs dood gaan als ze aangeraakt worden. Daarnaast is er een aantal planten met stekels, giftig sap of giftige bessen.
  2. Bezoekers wandelen op de paden. Rennen, in het grind schoppen of van het pad afgaan zijn niet toegestaan.
  3. Kinderen vallen onder verantwoordelijkheid van de begeleiders en blijven dicht bij hen in de buurt.
  4. In de Vlinderkas is maximaal 1 groep (maximaal 5 kinderen) tegelijk aanwezig. De vlinders zijn zeer kwetsbaar en kunnen slecht tegen harde geluiden. De vlinders en hun eten mogen niet worden aangeraakt.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met de afdeling educatie via educatie@dehortus.nl of 020 – 7025 430.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015