Buitentuin de Hortus

You are here

Buitentuin

Buitentuin de Hortus AmsterdamDe buitentuin is in de loop van de eeuwen regelmatig van gedaante gewisseld. De eerste aanleg op de huidige locatie in 1682,  was een formele, geometrische ordening van rechthoekige en rondlopende vakken met aan de zonnige zijde ruimte voor warmteminnende, exotische planten. Het moet een overzichtelijk en open terrein zijn geweest, zonder al te veel bomen.

De huidige indeling van de tuin vindt zijn oorsprong in de 19e eeuw. De rechtlijnige opzet veranderde toen in een gevarieerd geheel, waarbij slingerpaden de wandelaar langs de diverse plantvakken en plantencollecties voerden. In de plantvakken bevonden zich verschillende collecties, zoals plantenfamilies (bv. de berberisfamilie) of plantengemeenschappen (bv. het Naaldbosch).

Vandaag de dag slingeren de paden nog steeds langs de plantvakken, de vijvers en de kassen. Door de grote variatie aan heesters, bomen, vaste planten en bolgewassen valt er veel te ontdekken. Sommige plantvakken zijn gewijd aan een enkele plantenfamilie. Zo staan in de plantvakken achter de Palmenkas allerlei wilde rozen en andere soorten uit de rozenfamilie. Ook zijn er vakken met planten uit bepaalde milieus, zoals het Duinperk, met planten uit het Noord-Hollands duingebied, of het coniferenperk, dat een voortzetting is van het 19e eeuwse Naaldbosch.

Bijzondere collecties in de buitentuin bevinden zich in de Snippendaaltuin, het Halfrond en in het perk met de vleesetende planten.

De Grote Vijver staat vol met Noord-Amerikaanse waterplanten en in de ronde Victoriavijver is de hele zomer de verbluffende reuzenwaterlelie te zien.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015