Onderwijs in de Hortus

You are here

Waar komt de chocola vandaan? (groep 6, 7 en 8)

Tijdsduur: twee lessen van 100 minuten (1 les in overleg mogelijk)
Begeleiding: een Hortusdocent per 5/6 leerlingen. Extra begeleiding vanuit school is niet nodig.
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
Prijs: € 4,- per leerling per les. (bij 2 lessen: 2e les € 2,- per leerling)*
Beschikbaar: september t/m april
Extra: geschikt voor speciaal onderwijs.

Waar komt de chocola vandaan lesbrief de HortusWaar komt de chocola vandaan? is een lesproject over de herkomst van alledaagse producten zoals chocola, bananen, rijst, thee en speculaas. Leerlingen ontdekken dat deze producten gemaakt worden van planten en dat deze planten in de tropen groeien. Ook de manier van produceren en de (eerlijke) handel in deze producten wordt bekeken.

Een klas bezoekt de Hortus twee keer. Elk bezoek begint met een klassikale inleiding, waarna de leerlingen in kleine groepjes onder begeleiding op ontdektocht door de tuin en de kassen gaan. Tijdens de tocht ontdekken ze de levende planten die bij de besproken producten horen. Alle zintuigen worden daarbij ingezet: er wordt gevoeld, geroken en geproefd. Een maand later, tijdens het tweede bezoek, vindt verdieping van de lesstof plaats en komen andere planten en hun producten aan bod. De lessen sluiten goed aan bij aardrijkskunde (werelddelen, handel, klimaten, tropisch regenwoud), geschiedenis (VOC, specerijenroutes) en biologie (plantenkennis, voeding). Tevens draagt het project bij aan taal, muziek en beeldende vorming.

U kunt zich via de website aanmelden voor deze les. U wordt verzocht minimaal twee weken van tevoren te reserveren.

Wilt u het thema voeding in een bredere context behandelen? Het programma Voedselwijs biedt vele mogelijkheden!

Goed om te weten: de kosten voor deze les kunnen worden betaald vanuit het cultuureducatiebudget van Voucherbeheer Amsterdam. De lessen sluiten nauw aan bij de belevingswereld van de leerlingen en bij de lesmethoden voor het basisonderwijs. De lessen hebben betrekking op het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld”, met name op de kerndoelen 39, 41, 44 en 49.

*Prijststelling Waar komt de chocola vandaan per 1 augustus 2016
Per 1 augustus 2016 hanteert de Hortus voor al haar educatieve activiteiten dezelfde prijsstelling. Voor een bezoek betaalt een school 3 euro per leerling, voor een bezoek met activiteit 4 euro per leerling. Hierdoor ligt de prijs lager of hoger dan u gewend bent afhankelijk van de grootte van de klas. De Hortus heeft een sponsorprogramma voor schoolbezoeken waar u mogelijk voor in aanmerking komt. Voor informatie en vragen over het sponsorprogramma kunt u contact met ons opnemen via educatie@dehortus.nl
.

Waar komt de chocola vandaan lesbrief de Hortus

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015