Collectie de Hortus banner

You are here

Collectie

Collectie de HortusKlik hier om de hele collectie te doorzoeken

Van alle plantensoorten op aarde is ongeveer 1% terug te vinden in de Hortus: ruim 4.000 verschillende soorten. De planten groeien hier zoals ze in de natuur voorkomen. Vaak zijn ze opgekweekt uit zaad dat in het wild is verzameld. Dan is zeker dat de planten behoren tot een natuurlijke vorm van de soort. Planten met een bekende wilde herkomst zijn bovendien van grotere waarde voor wetenschappelijk onderzoek en ex situ soortbescherming.

Bij elke plant in de Hortus hoort informatie zoals de Nederlandse naam, de wetenschappelijke naam, de vindplaats en het natuurlijke verspreidingsgebied. Die gegevens zijn opgeslagen in een database. Iedere plant heeft een uniek nummer, het 'accessienummer'. Dat nummer is de sleutel tot de informatie in de database. In de Hortus zelf vindt u bij elke plant een bordje met de wetenschappelijke naam én het accessienummer. Ook staat hierop wat het natuurlijke verspreidingsgebied is en eventuele bijzonderheden over groeiwijze, bloei, ecologie of gebruik door de mens.

Op het kaartje onder is te zien op welke locaties in Nederland planten zijn verzameld voor de opbouw van de collectie of de uitwisseling van plantmateriaal met andere botanische tuinen middels de index seminum. Dergelijke informatie is ook beschikbaar van planten die buiten Nederland zijn verzameld.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015