Vrienden geschiedenis de Hortus

You are here

Contact en Bestuur

Heeft u een vraag en is deze niet te vinden op de pagina met veelgestelde vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Contact
Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Hortus

t.a.v. Sara de Vries, ledenadministratie
Plantage Middenlaan 2a
1018 DD Amsterdam

020-7025403 (op maandag en woensdag)
vrienden@dehortus.nl
IBAN: NL46INGB0000349168 t.n.v. Ver. Vrienden v.d. Amsterdamse Hortus

Geschiedenis de Hortus Amsterdam

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
Ed Theunen, voorzitter

Wabien Manschot, secretaris
Jeroen van Spijk, penningmeester
Arthur van Dulmen, lid

Wiegert Dulfer, lid
Daan van den Briel, Lid

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015