Huisregels de Hortus

You are here

De vereniging

Naast de Stichting Hortus Botanicus is er ook de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Hortus, opgericht in 1986. Het is een actieve vereniging die nauw betrokken is bij de ontwikkelingen in de Hortus. De vereniging telt meer dan 8000 leden, en is daarmee een van de grootste vriendenverenigingen in Nederland.

Net als de Hortus is ook de Vriendenvereniging een ANBI. Dat betekent onder meer dat giften van een particulier aan de vriendenvereniging voor die particulier aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en dat de vriendenvereniging geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen over de ontvangen erfenissen of giften. Hier vindt u de agenda voor deze ALV. Meer informatie hierover vind u op onze ANBI pagina. Meer informatie over de ANBI status van de Vriendenvereniging vind u in de Kennisbank Filantropie.

De Algemene Ledenvergadering
Ieder voorjaar vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, waarvoor alle Vrienden van de Hortus zijn uitgenodigd. Het bestuur presenteert dan een verslag van het afgelopen jaar en er wordt gekeken naar toekomstige activiteiten in de Hortus. Ook worden er besluiten genomen over de inbreng en ondersteuning van de vrienden hierin. Op 10 mei 2017 is de eerstvolgende ALV. De agenda van deze vergadering vindt u hier. De laatste ALV heeft plaatsgevonden op 20 april jl. U kunt hier het verslag van de vergadering lezen. 

Geschiedenis
Iedereen heeft vrienden nodig. De Amsterdamse Hortus had daar op een zeker moment in zijn geschiedenis wel een bijzonder grote behoefte aan. In de jaren '80 deden zich grote veranderingen voor in de beoefening van de biologie en farmacie. De tuin verloor hiermee zijn wetenschappelijk belang voor de Universiteit van Amsterdam en de universiteit besloot in 1986 om de Hortus af te stoten. In datzelfde jaar richtten enige buurtbewoners en biologiestudenten een Vriendenvereniging op met als doel de Hortus te redden en zijn plaats in de Plantage te handhaven.

Begin 1987 presenteerde de Vereniging een overlevingsplan voor de Hortus. Dit plan hield in dat de tuin zijn wetenschappelijk karakter moest behouden, als deel van de Nationale Plantencollectie, maar dat ook andere functies ontwikkeld dienden te worden om te kunnen overleven. De Vriendenvereniging heeft zich in de tijd na 1987 intensief met de Hortus bezig gehouden. Eén van de belangrijkste wapenfeiten was de totstandkoming van de Drieklimatenkas die in 1993 in gebruik werd genomen.

Taak en werkwijze
De Vereniging heeft ongeveer 8000 leden en talrijke donateurs. Zij ziet het als haar taak de Hortus materieel te ondersteunen en te waken voor het wetenschappelijk karakter ervan. Het beleidsplan van de vereniging kunt u via deze link lezen.
De band tussen Stichting en Vereniging is altijd hecht geweest. Een bestuurslid van de vereniging maakt steeds qualitate qua deel uit van het Stichtingsbestuur en er is regelmatig overleg tussen beide besturen. Jaarlijks betaalt de Vriendenvereniging een exploitatiebijdrage aan de Stichting en ondersteunt de Vereniging bijzondere projecten. Daarmee is zij naast de Gemeente Amsterdam de belangrijkste financiële steunpilaar van de Hortus.
Ieder jaar in september vindt er een najaarsmarkt plaats in de tuin. Tijdens deze gevarieerde markt is ook de vereniging aanwezig voor persoonlijke vragen en kennismaking.  In dergelijke activiteiten wordt nauw samengewerkt met de medewerkers van de Hortus.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015