Oostkaapse broodboom de Hortus

You are here

Encephalartos woodii

Encephalartos woodii de Hortus AmsterdamDe Encephalartos woodii behoort tot de cycadeeën of cycaspalmen. Deze plantensoorten ontstonden ongeveer 240 miljoen jaar geleden in de begintijd van de dinosauriërs. Het zijn de voorlopers van de bloemplanten. Net als alle andere cycadeeën is ook Encephalartos woodii tweehuizig. Dat betekent dat er mannelijke en vrouwelijke planten zijn. In 1895 verzamelde Medley Wood op een steile berghelling in Natal, Zuid-Afrika een mannelijk exemplaar van Encephalartos woodii. Vrouwelijke planten zijn sindsdien nooit gevonden.

Wood's mannelijke exemplaar is het enige dat ooit van deze soort is gevonden. Waarschijnlijk is dit het laatst overgebleven exemplaar. Gelukkig maakt de plant geregeld zijscheuten aan de basis van de stam, die worden afgesneden en opgekweekt tot zelfstandige planten. Door deze stammen wereldwijd te verspreiden onder botanische tuinen wordt het risico van uitsterven verkleind en kan de mannelijke Encephalartos woodii voortbestaan zonder vrouwelijke soortgenoten. Ook de Hortus draagt zo bij aan het voortbestaan van deze unieke plantensoort.Encephalortos woodii de Hortus Amsterdam

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015