Onderwijs in de Hortus

You are here

Tocht door de Evolutie (VWO 5/6)

Tijdsduur: ongeveer 2 uur; de docent kan desgewenst een kleiner aantal vragen selecteren.
Begeleiding: per 10 leerlingen 1 volwassen begeleider meenemen
Prijs: € 4,00 per leerling
Eindexamentermen: ANW-subdomein C1 en D1; Biologie-subdomein B1, B2 en D2.

Lesbrief Evolutie VWO de HortusDeze tocht bestaat uit een negental opdrachten op pittig niveau. Door goed te kijken naar kenmerken van planten krijgen de leerlingen diverse begrippen uit de evolutie en ecologie in de praktijk te zien. De onderwerpen behelzen onder meer: convergente en divergente evolutie, adaptatie, selectiedruk, competitie, co-evolutie, functieverandering, natuurlijke variatie, genetische drift en natuurlijke selectie.

In de wintermaanden vervalt één buitenopdracht. U kunt de lesbrief en de docentenhandleiding online bekijken. U kunt zich ook direct aanmelden voor deze lesbrief. Reserveren is verplicht.

 

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015