Palmenkas de Hortus Amsterdam

You are here

Kassen

De kasgebouwen van de hortus liggen verspreid over de tuin. Ze verschillen in omvang, ouderdom en klimaat. De monumentale Palmenkas is de standplaats van enkele van de oudste kuipplanten ter wereld. In de moderne Drieklimatenkas bevinden zich drie klimaatzones. Het Vlinderkas/educatieve kas is het allerleukste kasje van de tuin.
Kassen, Subtropen in de Hortus

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015