banner

You are here

Kennisoverdracht

Kennisoverdracht de Hortus AmsterdamBotanische tuinen zijn sinds het prille begin in de 16e en 17e eeuw gericht geweest op het overdragen van kennis. In de begintijd was dit veelal zeer praktisch georiënteerde kennis die artsen en apothekers nodig hadden om hun beroep te kunnen uitvoeren. Vanaf de 18e eeuw verschoof de aandacht meer naar fundamentele nieuwsgierigheid naar de natuur, aangezwengeld door mensen als Commelin en Linnaeus. Eind negentiende eeuw werd de Amsterdamse Hortus een integraal onderdeel van de hoofdstedelijke universiteit en werd er onderzoek gedaan naar fysiologische processen en genetica. De laatste decennia staan tuin en collectie in dienst van het publiek en heeft de veelzijdigheid aan informatie over planten een hoogtepunt bereikt: systematiek van het plantenrijk, informatie over biodiversiteit en bedreigde soorten, medicinale planten, historische collecties, aanpassingen die planten hebben aan hun leefomgeving, diverse klimaten.

Kennisoverdracht de Hortus AmsterdamAchtergrondinformatie over de planten is in eerste instantie te vinden op het bordje. Daarop is de wetenschappelijk naam vermeld, de namen van de botanici die de plant beschreven hebben, plantenfamilie en verspreidingsgebied. Indien bekend is er ook een Nederlandse of andere volksnaam vermeld. Als een van de weinige botanische tuinen heeft de Amsterdamse hortus vrijwel alle naambordjes voorzien van een stukje tekst met wetenswaardigheden. Daardoor leer je de soorten beter kennen. Alle informatie op deze bordjes wordt beheerd in de Database van de Hortus.

Een andere, interactieve manier om meer over de collectie te leren is het volgen van een rondleiding. Onze rondleiders kunnen uitgebreid vertellen over o.a. de wonderbaarlijke aanpassingen die planten hebben aan hun omgeving, wie hun bestuivers zijn of welk detail de moeite waard is om te bekijken. Voor meer informatie over rondleidingen zie Rondleidingen

Tenslotte heeft de Hortus een eigen Educatieprogramma en ondersteunt ze met haar collecties het wetenschappelijk onderwijs aan diverse universiteiten.

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015