Onderwijs in de Hortus

You are here

Lesproject Klimaten (groep 7 en 8)

Tropen

Waar komt welk klimaat voor en waarom? Hoe leven de mensen in die klimaten? En hoe zijn de planten aangepast aan hun klimaat? De leerlingen bereiden zich voor alsof ze reisleider zijn van een reis naar Hongarije, Mexico, Indonesië of Portugal. Vervolgens zien en ervaren ze in de Hortus de verschillende klimaten in die landen: gematigd, woestijn, tropisch en mediterraan. Elk klimaat stelt andere eisen aan de planten die er groeien en dat is duidelijk terug te zien in de tuin en kassen.

Dit nieuwe lesproject wordt in het voorjaar van 2017 gelanceerd. Gratis meedoen aan de pilot? Meld je nu alvast aan via educatie@dehortus.nl.

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015