Onderwijs in de Hortus

You are here

Lesproject Klimaten (groep 7 en 8)

Tropen

Waar komt welk klimaat voor en waarom? Hoe leven de mensen in die klimaten? En hoe zijn de planten aangepast aan hun klimaat? De leerlingen bereiden zich voor alsof ze reisleider zijn van een reis naar Hongarije, Mexico, Indonesië of Portugal. Vervolgens zien en ervaren ze in de Hortus de verschillende klimaten in die landen: gematigd, woestijn, tropisch en mediterraan. Elk klimaat stelt andere eisen aan de planten die er groeien en dat is duidelijk terug te zien in de tuin en kassen.

In het voorjaar van 2017 vindt de pilot van dit nieuwe project plaats. Vanaf september 2017 wordt het het project opgenomen in het reguliere aanbod van de Hortus. Meer weten? Mail naar educatie@dehortus.nl.

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015