Koffie Coffea Aarabica de Hortus Amsterdam

You are here

Koffie - Coffea arabica

Het geslacht Coffea omvat ongeveer 60 soorten. De economisch belangrijkste is Coffea arabica of Arabische koffie (74% van de wereldproductie). Wilde Coffea arabica groeit in Zuid-Ethiopië. In de Middeleeuwen brachten de Arabieren koffie naar Jemen. Daar ontstond een omvangrijke koffiecultuur en koffiehandel.

De hoge koffieprijs van de Arabieren was voor de Nederlandse VOC reden om zelf koffie te gaan verbouwen en transporteren. In 1696 lukte het de eerste levende koffieplanten vanuit Arabië naar Batavia (nu Jakarta) te verschepen. De eerste partij door de VOC in Batavia gekweekte koffiebonen bereikte Amsterdam in 1706. In de kassen van de Amsterdamse Hortus groeiden de koffieplanten voorspoedig.

In 1714 werden enkele plantjes geschonken aan de Franse koning Lodewijk XIV. De Fransen kweekten de plantjes op en brachten in 1725 planten naar hun koloniën in Zuid- en Midden-Amerika. Vanuit Frans Guyana bereikte koffie uiteindelijk Brazilië. Dat land is tegenwoordig de belangrijkste koffieproducent. De wereldwijde aanplant van koffie is dus begonnen met een enkele plant, die is opgekweekt in de Amsterdamse Hortus Botanicus.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015