Medicinale planten de Hortus

You are here

Medicinale Planten

Medicinale Planten - Planten uit de 17e Eeuwse farmacopee van Amsterdam
Snippendaaltuin de HortusBij de oprichting van de Hortus in 1638 als Hortus Medicus vormden geneeskrachtige kruiden de basis van de gezondheidszorg in Amsterdam en daarmee de kern van de plantencollectie in de botanische tuin. In de Snippendaaltuin groeien nu opnieuw de kruiden die in de 17e eeuw gebruikt werden voor het farmacologische onderwijs aan de apothekers. Tegenwoordig is er weer volop interesse voor geneeskrachtige planten. In de Snippendaaltuin groeien talloze planten die door de mens kunnen worden gebruikt. Als medicijn, maar ook als voedsel, vezel of verfstof.

In 1646 werd Johannes Snippendaal aangesteld als prefect van de Hortus Medicus Amsterdam. Nog in datzelfde jaar bracht hij de gehele collectie van de Hortus in kaart. Hij telde 796 verschillende plantensoorten, voornamelijk medicinale planten, maar ook bijzondere siergewassen. Hij schreef hiermee de eerste catalogus van de Hortus Medicus Amsterdam.

Meer informatie over Johannes Snippendaal vindt u hier.
Meer informatie over de Snippendaal-catalogus en de vertaling vindt u hier.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015