Microcycas calocoma de Hortus Amsterdam

You are here

Microcycas calocoma

Microcycas Calacoma de Hortus AmsterdamMicrocycas calocoma kan tot 10 meter hoog worden en is te herkennen aan de afhangende blaadjes. Vooral bij oudere planten is dit een opvallend kenmerk. Alle blaadjes zijn ongeveer even lang, waardoor het lijkt alsof de bladeren aan de top zijn afgeknipt. De naam Microcycas betekent 'kleine Cycas' en is gezien de uiteindelijke stamlengte dus misleidend. De Amsterdamse botanicus Friedrich Miquel beschreef de plant in 1852 aan de hand van een klein stukje blad. Als een goed verstaander begreep hij echter direct dat hij met een zeer sierlijke plant te maken had. Calocoma komt uit het Grieks en betekent ‘mooie haarkroon’.

Het cycadeeën-geslacht Microcycas bestaat slechts uit één soort: Microcycas calocoma. In het wild groeien nog ongeveer 6000 planten in een klein gebied in de bergen van West-Cuba, op zo'n 200 meter hoogte. Een soort met zo weinig exemplaren in een beperkt gebied loopt groot gevaar uit te sterven. Onder leiding van de Fairchild Botanic Garden  in Florida is een flink aantal exemplaren van Microcycas calocoma opgekweekt en zijn de zaden verspreid over andere botanische tuinen in de hele wereld. Hiermee wordt het risico van uitsterven verkleind. Ook de Hortus heeft een exemplaar uit Florida.

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015