Plantage amsterdam de Hortus

You are here

NVBT, SNP & BGCI

NVBT
De Hortus werkt nauw samen met andere botanische tuinen in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) speelt hierbij een belangrijke rol. In de NVBT wisselen de tuinen onder meer kennis, ervaring, tentoonstellingen en lesprogramma's uit en ontwikkelen ze gezamenlijke projecten.

De Nederlandse Vereniging van Botanische tuinen (NVBT) is een koepelorganisatie die in 1998 is opgericht. Er is een grote diversiteit onder de tuinen die zijn aangesloten bij de NVBT. Hieronder bevinden zich onder meer universitaire botanische tuinen, arboreta en dierentuinen met een botanische afdeling.

Jaar van de botanische tuinen
2017 is door de NVBT uitgeroepen tot Jaar van de Botanische Tuinen. Een unieke samenwerking tussen 25 botanische tuinen die bij de NVBT zijn aangesloten. In dit jaar werpen de tuinen zich op als poortwachters en hoeders van biodiversiteit. Ze zijn ‘Botanic Guardians’. Vanaf 21 maart 2017 start een campagne voor de nieuwe identiteit van de tuinen. De tentoonstelling 'Kroonjuwelen'  en het najaarsproject 'Tuin als Lab' zijn onderdelen van het Jaar van de Botanische Tuinen.

Website NVBT

Stichting Nationale Plantencollectie
Botanische tuinen in Nederland beheren samen de Nationale Plantencollectie.

Deze collectie bestaat uit taxonomisch verantwoord beheerde, levende planten die vaak zijn ondergebracht bij botanische tuinen. Elk van deze tuinen beheert één of meer deelcollecties, die voor Nederland in wetenschappelijk, cultuurhistorisch of maatschappelijk opzicht van bijzondere waarde zijn.
Ook de Hortus heeft zich gespecialiseerd in enkele plantengroepen en werkt zo mee aan het behoud van deze bijzondere Nationale Plantencollectie.

De deelcollecties van de Nationale Plantencollectie zijn met name tot stand gekomen ten behoeve van universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Ook kwam een deel van deze collecties tot stand in het kader van handelsreizen in de 17e en 18e eeuw. Naast universitaire botanische tuinen is een aantal tuinen opgericht door particulier initiatief, waarbij o.a. bolgewassen, maar vooral houtige gewassen bijeen werden gebracht. Houtige gewassen werden ondergebracht in bomentuinen of arboreta. Een aantal van deze arboreta werd toegevoegd aan universitaire tuinen zonder de locatie wijzigen.

Voor het verkrijgen en beheren van de plantencollecties wordt samengewerkt met tal van nationale en internationale instanties.

SNP collecties

Een wereldwijd netwerk
BGCI is een internationale non-profit organisatie met als doel de bescherming en het behoud van bedreigde plantensoorten wereldwijd. Botanic Gardens Conservation International (BGCI) is in 1987 opgericht vanuit de IUCN.
Het verbind botanische tuinen in wereldwijd samenwerkende netwerken om te komen tot het behoud van de diversiteit van planten. Bij BGCI zijn meer dan 800 tuinen in meer dan 120 landen aangesloten.

De organisatie heeft een essentiële rol gespeeld in de ontwikkeling en de aanname door nationale parlementen van de Global Strategy for Plant Conservation (GSPC). Er worden netwerken ondersteund door BGCI waardoor botanische tuinen bij elkaar worden gebracht en er uitwisseling van kennis en ervaring kan plaatsvinden. BGCI heeft online databases van botanische tuinen over de hele wereld en de (beschermde) planten die daar worden gehouden. De organisatie ontwikkelt educatieve materialen om door medewerkers van botanische tuinen gebruikt te worden voor publieke educatie.

Website BGCI

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015