Onderwijs in de Hortus

You are here

Nuttige planten (groep 7 en 8)

Tijdsduur: ongeveer 1 uur
Begeleiding: per 5 leerlingen 1 volwassen begeleider meenemen
Groepsgrootte:
maximaal 30 leerlingen
Beschikbaar: jaarrond
Prijs: € 4,00 per leerling
, begeleiders gratis

Lesbrief nuttige planten de HortusPlanten zijn niet alleen mooi om naar te kijken, je kunt er ook heel veel van maken. Aan de hand van zes opdrachten kijken de leerlingen naar planten die door de mens worden gebruikt om medicijnen van te maken, ze ruiken keukenkruiden en de kaneelboom, ze ontdekken van welke plant hun kleding is gemaakt en met welke planten je kleding kunt verven.

De leerlingen werken zelfstandig met deze lesbrief. De opdrachten worden individueel of in kleine groepjes uitgevoerd. Er is geen begeleiding vanuit de Hortus aanwezig. In de wintermaanden vervallen twee buitenopdrachten.
U kunt de lesbrief en de docentenhandleiding online bekijken. U kunt zich ook direct aanmelden voor deze lesbrief.
U wordt verzocht minimaal twee weken van tevoren te reserveren.

Lesbrief Nuttige planten de Hortus

Goed om te weten: de kosten voor deze les kunnen worden betaald vanuit het cultuureducatiebudget van Voucherbeheer Amsterdam. De les sluit nauw aan bij de belevingswereld van de leerlingen en bij de lesmethoden voor het basisonderwijs. De les heeft betrekking op het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld”, met name op de kerndoelen 39, 41, 44 en 49.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015