Onderwijs in de Hortus

You are here

Onderwijs

Op ontdekkingstocht door de Hortus zien leerlingen duizenden verschillende planten en bomen uit verschillende klimaten: biodiversiteit in de praktijk. Hier leren zij over de herkomst van voedsel, kleding en gebruiksvoorwerpen. Of over hoe bomen en planten groeien in verschillende klimaten. Of over de evolutie in het plantenrijk.

Educatie is een van de belangrijkste taken van de Hortus. We bieden lesprogrammas voor basis- en voortgezet onderwijs, klassikaal en individueel. De programmas zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Amsterdams Natuur- en Milieu Educatiecentrum. Voor biologiestudenten verzorgt de Hortus een aantal universitaire onderwijselementen. Naast het standaard aanbod bestaat altijd de mogelijkheid tot maatwerk, neem daarvoor contact op met onze educatie afdeling.

Mocht u na het bekijken van de website nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Saskia van de Klundert (PO en VO) 020-7025 430, met Freek van Kessel (WO) 020-7025 401, of stuur een email naar Educatie@dehortus.nl.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015