Plantage amsterdam de Hortus

You are here

Partnerships

De Hortus Amsterdam werkt samen met verschillende instellingen op lokaal, nationaal en internationaal gebied. Regionaal werkt de Hortus samen in de Plantage Amsterdam. Op nationaal niveau is de Hortus onderandere verbonden met de NVBT. 
Op internationaal gebied werkt de Hortus samen met andere botanische tuinen en organisaties zoals het netwerk van BGCI

Partnerships de Hortus Amsterdam

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015