Steun de Hortus Amsterdam

You are here

Schenkingen

Steun de Hortus, schenkingenSchenkingen
Met uw bijdrage kunnen we projecten uitvoeren die gericht zijn op het verbeteren van de tuin, de collectie, het onderhoud van de monumentale gebouwen of de ontwikkeling van educatieve projecten. In overleg kan uw bijdrage worden geoormerkt voor een speciaal project of onderdeel van de tuin of collectie. De keuze is geheel aan u. De Hortus is vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Dit betekent dat uw gift geheel ten goede komt aan de Hortus.

Een periodieke schenking dient in een notariële akte te worden vastgelegd. Een dergelijke schenking heeft diverse fiscale voordelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze financiële administratie, per e-mail of telefoon (020-7025427) Zowel over eenmalige als over periodieke schenkingen is de Hortus geen rechten of belastingen verschuldigd. Wij ontvangen het door u gegeven bedrag dus in zijn geheel.

Nalatenschappen
U kunt uw erfenis geheel of gedeeltelijk aan de Hortus nalaten. Hiertoe moet de Hortus als begunstigde in uw testament worden opgenomen. Bij uw overlijden ontvangt de Hortus dan het door u bepaalde deel van uw nalatenschap. Als u een erfstelling of legaat aan de Hortus overweegt, dan kunt u contact opnemen met de directie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze financiële administratie per e-mail of per telefoon: 020- 702 5427 en  020- 702 5416.
Giften zijn welkom op: IBAN NL94INGB0698463900 ten name van Hortus Botanicus Amsterdam. U kunt ons ook machtigen het bedrag per automatische incasso van uw rekening af te schrijven.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015