Steun de Hortus Amsterdam

You are here

Steun de Hortus

De Hortus AmsterdamSinds 1987 is de Hortus Botanicus Amsterdam een zelfstandige stichting die collectie en gebouwen beheert, maar ook diverse activiteiten organiseert op het gebied van cultuur en educatie. Als een van de parels van de hoofdstad krijgt de Hortus jaarlijks subsidie van de gemeente Amsterdam. Samen met de eigen inkomsten kan de Hortus hiermee voorzien in het voortbestaan van de botanische tuin. Voor ontwikkeling en vernieuwing zijn we echter aangewezen op bijdragen van bedrijven en particulieren.

Wat kunnen we met uw bijdrage doen?
Met uw bijdrage kunnen we projecten uitvoeren die gericht zijn op het verbeteren van de tuin, de collectie, het onderhoud van de monumentale gebouwen of de ontwikkeling van educatieve projecten. In overleg kan uw bijdrage worden geoormerkt voor speciale projecten.
Een bijkomend voordeel is dat de Hortus geen belasting hoeft te betalen over schenkingen en nalatenschappen. Dus al het geld komt ten goede van de Hortus zelf.

ANBI status
De Hortus heeft een Culturele ANBI status. Dat betekent dat de Hortus erkend is als een 'algemeen nut beogende instelling'. De Vriendenvereniging van de Hortus heeft tevens de status van Culturele ANBI. Giften aan officiele goede doelen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Giften aan een Culturele ANBI leveren nog eens éxtra voordeel op, doordat uw gift met een factor van 1,25 vermenigvuldigd mag worden. Lees hier meer over op onze ANBI-pagina of bij de belastingdienst.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015