Magnolia de Hortus\

You are here

Themaroutes

In de Hortus zijn een aantal vaste routes  die het hele jaar door te zien zijn. Ze bieden een interessante leidraad om een wandeling door te tuin te maken. Vraag eventuele begeleidende folders op bij de portier.
 

Moninckxatlasroute
Tussen 1686 en 1709 werden in opdracht van Huydecoper en Commelin op grote bladen perkament 420 aquarellen van planten uit de Amsterdamse Hortus vervaardigd door Jan en Maria Moninckx. Waarschijnlijk fungeerde deze rijke collectie met 'afteekeningen' als een kolossaal kruidboek. Tegenwoordig staan in de Hortus nog steeds veel van de soorten die toen zijn afgebeeld. Deze wandeling neemt u mee langs de levende planten zoals ze model moeten hebben gestaan voor de aquarellen in de Moninckx-atlas. Deze route is alleen online te volgen op uw smartphone of tablet met behulp van onze Garden Explorer.

Bomenroute
Bomen zijn eigenlijk allemaal bijzonder. Dikke bomen, oude bomen of prachtig bloeiende bomen. Er waren al bomen voordat er mensen waren, en veel bomen bestaan langer dan een mensenleven. In religies vertegenwoordigt een boom vaak de levenscyclus. Door het  "opbloeien" in de lente en weer "afsterven" in de herfst is de boom een geknipt symbool hiervoor. In de Hortus groeien enkele tientallen bomen die opvallen vanwege hun ouderdom of omdat het zeldzame soorten zijn. Daarom is er een permanente bomenroute. De route leidt u langs 24 bomen. Bij de portier vindt u een folder met een plattegrond waarop de route is aangegeven. 

De route is ook online te volgen op uw smartphone of tablet met behulp van onze Garden Explorer

Evolutieroute
Wereldwijd bestaan er zo’n 250.000 verschillende plantensoorten. Van alle plantensoorten op aarde is ongeveer 2% terug te vinden in de Hortus. De collectie van de Amsterdamse Hortus is bij uitstek geschikt om het verhaal van de plantenevolutie te vertellen. In de evolutieroute wordt het complete verhaal behandeld  aan de  hand van de bomen en planten in de tuin. Uit elke grote evolutionaire periode staan vertegenwoordigers in de Hortus. Wandel langs  vliesvarens, wolfsklauwen en paardenstaarten en ervaar de evolutie van het plantenrijk. Vraag naar een begeleidende folder bij de portier. Ivm verbouwingen in de Hortus is punt 1 van de evolutieroute momenteel niet aanwezig.
De route is ook online te volgen op uw smartphone of tablet met behulp van onze Garden Explorer

Cycadeeënvitrine
In de Palmenkas bevindt zich RELICT, een vitrine met een van de oudste plantengroepen uit de Hortus, de cycadeeën. De vitrine is opgebouwd als een rariteitenkabinet. Met bijzondere relikwieën en verschillende levende planten wordt het verhaal verteld van de cycadee. De cycadee is een oeroude plantengroep, die momenteel in zijn bestaan wordt bedreigd. De Hortus beschikt over een bijzondere verzameling en participeert in een internationaal programma om bedreigde soorten in stand te houden. De jonge planten worden in deze vitrine – etalage en broedplaats tegelijk – verzorgd en opgekweekt. De vitrine is in 2008 ontwikkeld en gemaakt dor kunstenaar Marc Volger.  Zijn werk werd financieel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015