Onderwijs in de Hortus

You are here

Universitair onderwijs

Universitair onderwijs de HortusVoor universitaire studenten verzorgt de Hortus een aantal onderwijselementen. De hortus verzorgt rondleidingen voor studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Amsterdam University College (AUC).

Eerstejaars UVA studenten Biologie komen in de Hortus terecht tijdens het vak Biologie van Planten. Aan de hand van de collectie maken ze kennis met vertegenwoordigers van de belangrijkste hoofdgroepen uit het plantenrijk. De evolutie van planten wordt met levende voorbeelden in beeld gebracht.
Eerstejaars studenten van de VU bezoeken de hortus in kader van het vak Cyclus van het Leven, eerstejaars studenten van de AUC brengen een bezoek in het kader van het vak plant biology and ecology.

Biologiestudenten van de UvA die in hun minor kiezen voor de cursus Tropical Ecology bezoeken opnieuw de Hortus. In vier middagen bestuderen ze uitvoerig ecologische groepen als lianen, succulenten en epifyten. Aan bod komen ook gymnospermen (naaktzadigen) en de belangrijkste families uit de monocotylen (eenzaadlobbigen) en dicotylen (tweezaadlobbigen).
Eén middag staat in het teken van economische gewassen uit de tropen.

De Hortus biedt ook ondersteuning aan overig wetenschappelijk onderwijs. Zo wordt de cursus Plant Families of the Tropics aan Naturalis Biodiversity Centre in Leiden door de Amsterdamse Hortus ondersteund met deelcolleges van de wetenschappelijk medewerker en met vers plantenmateriaal voor de practica.

Universitair onderwijs de Hortus

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015