Steun de Hortus Amsterdam

You are here

Voor bedrijven

Steun de Hortus voor Bedrijven

Het onderhouden van een vier eeuwen oude collectie, monumentale panden en een bloeiende tuin vergt veel werk. Ons eigen tuinteam werkt dagelijks aaneen deskundige verzorging van de 4.000 plantensoorten,  maar vooral ook mede dankzij meer dan 80 vrijwilligers kan de tuin 363 dagen per jaar op getoond worden aan het publiek. Ook u kunt ons helpen de tuin en kassen te onderhouden.

De Hortus Botanicus Amsterdam is een zelfstandige, onafhankelijke stichting die de collectie en gebouwen in eigendom heeft en dus ook voor eigen rekening onderhoudt. Veruit het grootste gedeelte van het benodigde geld verdient  de Hortus door opbrengsten uit de horeca, winkel en entree, maar vooral dankzij giften van particulieren en sponsoring door bedrijven.

Schenken met extra voordeel
U kunt de Hortus financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. De Stichting Hortus Botanicus heeft een ANBI status. Daarnaast heeft de Vriendenvereniging zelfs de status van Culturele ANBI. Bedrijfsschenkingen aan goede doelen kunnen worden afgetrokken van de belasting (de zogeheten vennootsschapsbelasting).

Giften aan een Culturele ANBI leveren nog eens éxtra voordeel op, doordat uw gift met een factor van 1,5 vermenigvuldigd mag worden. De schenking van uw bedrijf aan de Vriendenvereniging mag, vanwege de culturele ANBI-status, met factor 1,5 worden vermenigvuldigd bij de belastingaangifte. Daarnaast is er geen schenkingsdrempel. Als uw bedrijf bijvoorbeeld € 5.000,- schenkt aan de vereniging, mag u € 7.500,- volledig aftrekken.

Meer informatie vindt u op onze ANBI pagina.

Uw relaties verrassen met een mooi duurzaam cadeau?
Bekijk de mogelijkheden van een bedrijfsjaarkaart  of de adoptie van een boom.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015