Steun de Hortus Amsterdam

You are here

Voor particulieren

Als onafhankelijke, zelfstandige stichting kunnen wij alle financiële hulp gebruiken. Als particulier kunt u natuurlijk lid worden van de Vriendenvereniging. Maar u kunt u de Hortus ook financieel steunen door eenmalig een bedrag te schenken. 

Omdat de Hortus een officieel goed doel is, hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. Dus al het geld komt ten goede van de Hortus zelf. De Stichting Hortus en de Vriendenvereniging hebben beide een ANBI status. Dat betekent dat donateurs kunnen hun giften aftrekken van de belasting. Lees hier meer over op onze ANBI pagina.
steun de Hortus Particulier

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015