Onderwijs in de Hortus

You are here

Voortgezet Onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs zijn de volgende lesbrieven ontwikkeld:

Lesbrief Nuttige Planten (onderbouw VMBO/HAVO/VWO)
Lesbrief Bomen (onderbouw VMBO/HAVO/VWO)
Lesbrief Bomen en Planten (bovenbouw HAVO)
Lesbrief Bomen en Planten (bovenbouw VWO)
Tocht door de Evolutie (VWO 5/6)

Vleesetende planten de HortusVoor alle lesbrieven geldt:

  • U wordt verzocht minimaal twee weken van tevoren te reserveren.
  • De maximale groepsgrootte is 30 leerlingen.
  • Begeleiders hebben gratis entree.
  • De leerlingen werken zelfstandig. De opdrachten worden individueel of in kleine groepjes uitgevoerd. Er is geen begeleiding vanuit de Hortus aanwezig.
  • De lessen sluiten nauw aan bij de belevingswereld van de leerlingen, bij de lesmethode Biologie Voor Jou en bij de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs.

 

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015