Onderwijs in de Hortus

You are here

Winkelmandje (groep 4, 5 en 6)

Tijdsduur: 1,5 uur
Begeleiding: per 5 leerlingen 1 volwassen begeleider meenemen
Groepsgrootte: 15-30 leerlingen
Prijs: € 4,00 per leerling, begeleiders gratis

Beschikbaar: jaarrond
Extra: geschikt voor speciaal onderwijs. Ook in het Engels beschikbaar.

Winkelmandje lesbrief de HortusDe leerlingen gaan in groepjes op zoek naar planten die wij gebruiken om voedsel of voorwerpen van te maken. Ieder groepje krijgt een boodschappenmandje met 10 producten mee en moet de bijbehorende planten opzoeken. Bij elke plant worden enkele vragen beantwoord, zoals: welk deel van de plant wordt gebruikt en van welk klimaat houdt deze plant? De eetbare producten uit het mandje (o.a. appel, banaan, chocola) mogen de kinderen direct opeten. Een smakelijke speurtocht!

Voor deze speurtocht wordt de klas in groepjes van 5 kinderen verdeeld; bij ieder groepje moet een volwassen begeleider zijn. Een Hortusmedewerker zal de klas welkom heten, de speurtocht uitleggen en aan het einde afsluiten met de klas.

U kunt zich via de website aanmelden voor deze les. U wordt verzocht minimaal twee weken van tevoren te reserveren.

Wilt u het thema voeding in een bredere context behandelen? Het programma Voedselwijs biedt vele mogelijkheden!

Goed om te weten: de kosten voor deze les kunnen worden betaald vanuit het cultuureducatiebudget van Voucherbeheer Amsterdam. De les sluit nauw aan bij de belevingswereld van de leerlingen en bij de lesmethoden voor het basisonderwijs. De les heeft betrekking op het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld”, met name op de kerndoelen 39, 41, 44 en 49.

 

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015