banner

You are here

Zadenlijst

Zadenlijst de Hortus AmsterdamSinds 1804 brengt de Hortus jaarlijks een zadenlijst of Index Seminum uit. Voor onderzoek en publieksdoeleinden worden zaden uitgewisseld met ruim 400 botanische tuinen en onderzoeksinstituten wereldwijd. De aangeboden zaden zijn afkomstig uit tuin en kas of uit het wild. Wildverzamelde zaden uit Amsterdam en uit het Hollandse kustgebied vormen een bijzondere categorie in het aanbod van de Hortus Botanicus Amsterdam.

Non-profit tuinen en instituten die zelf een zadenlijst uitgeven kunnen aan de uitwisseling deelnemen nadat zij zich hebben aangemeld bij de curator. De bestelperiode loopt tussen de uitgave van de zadenlijst in december of januari, tot half maart.

Vanwege internationale regelgeving is het voor particulieren niet mogelijk om planten of zaden uit de collectie te bestellen. Voor bijzondere soorten en inheemse planten kunt u terecht bij gespecialiseerde kwekers of tuincentra.

Op het Europese congres voor Botanische tuinen in Parijs (juni 2015), zijn de collectiebeheerders van de Hortus Botanicus Amsterdam en de Botanische Tuin van Oslo samen met vertegenwoordigers van achttien andere botanische instellingen in Europa (zie kaart hieronder) een discussie gestart over het verbeteren van de zadenuitwisseling met behulp van moderne informatietechnologie.

De resultaten hiervan zijn op 3 mei 2016 gepubliceerd Taxon 65(2), tijdschrift van de International Association for Plant Taxonomy.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015