Onderwijs in de Hortus

You are here

Basisonderwijs

Voor basisscholen is er keuze uit de volgende lessen:

Voor alle lessen geldt:Basisonderwijs de Hortus

  • U wordt verzocht minimaal twee weken van tevoren te reserveren.
  • De maximale groepsgrootte is 30 leerlingen.
  • Begeleiders hebben gratis entree.
  • De kosten kunnen worden betaald vanuit het cultuureducatiebudget van Voucherbeheer Amsterdam.
  • De lessen sluiten nauw aan bij de belevingswereld van de leerlingen en bij de lesmethoden voor het basisonderwijs. De lessen hebben betrekking op het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld”, met name op de kerndoelen 39, 41, 44 en 49.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015