Collectie de Hortus banner

You are here

Collectie

Collectie de HortusVan alle plantensoorten op aarde is ongeveer 1% terug te vinden in de Hortus: ruim 4.000 verschillende soorten. De planten groeien hier zoals ze in de natuur voorkomen. Vaak zijn ze opgekweekt uit zaad dat in het wild is verzameld. Dan is zeker dat de planten behoren tot een natuurlijke vorm van de soort. Door de planten te kweken en te vermeerderen draagt de Hortus bij aan het behoud van deze soorten. De tuin functioneert op die manier als genenbank.

Bij elke plant in de Hortus hoort informatie zoals de Nederlandse naam, de wetenschappelijke naam, de vindplaats en het natuurlijke verspreidingsgebied. Die gegevens zijn opgeslagen in een database. Iedere plant heeft een uniek nummer, het 'accessienummer'. Dat nummer is de sleutel tot de informatie in de database. In de Hortus zelf vindt u bij elke plant een bordje met de wetenschappelijke naam én het accessienummer. Ook staat hierop wat het natuurlijke verspreidingsgebied is en eventuele bijzonderheden over groeiwijze, bloei, ecologie of gebruik door de mens.

De Hortus werkt nauw samen met andere botanische tuinen. De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) speelt hierbij een belangrijke rol. In de NVBT wisselen de tuinen onder meer kennis, ervaring, tentoonstellingen en lesprogramma's uit en ontwikkelen gezamenlijke projecten.

Voor de hele collectie klik hier

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015