Erfgoed de Hortus botanicus Amsterdam\

You are here

Wet- en regelgeving

Wet en Regelgeving de Hortus AmsterdamWet regelgeving de Hortus AmsterdamIn navolging van het biodiversiteitsverdrag, de ‘Convention on Biological Diversity’ (CBD), levert de Hortus zaden en ander plantmateriaal volgens de richtlijnen van de ‘Code of Conduct for Botanic Gardens and similar collections’. De Hortus is lid van het IPEN (International Plant Exchange Network) en kan daarom vrijelijk materiaal uitwisselen met andere IPEN-leden. Tuinen en instituten die niet zijn aangesloten, dienen een ‘Agreement on the supply of living plant material for non-commercial purposes leaving the IPEN’ te ondertekenen en naar de Hortus te sturen. Deze overeenkomst moet ondertekend zijn door daartoe bevoegd personeel.

Based on Danland by Danetsoft © De Hortus 2015